فارسی

:همایش علمی

»چـشم انداز رادیوتراپی پیشرفته در کشورهای در حال توسعه«

۴-۶ مهرماه ۱۳۹۷ ● تهران ● مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

 


پیدایش تکنولوژی ‘مالتی-لیف کالیماتورها’ در دهه ۹۰ میلادی و پیشرفت روز افزون قدرت رایانه ها، پایه های تغییری بنیادین در پرتودرمانی را بنانهادند. پیشرفت فناوری جدید موجب ظهور حوزه های مفهومی و فنی گوناگونی در محاسبه و ارائه درمان شده است. در کشورهای توسعه یافته، رادیوتراپی پیشرفته که اندک اندک با تصویربرداری حین درمان همراه شده به مجموعه ای از روش های پرهزینه، گروه محور و پیچیده بدل شده است؛ در عین حال اکنون این روشها، قاعده و هنجار متداول و انگارۀ غالب در پرتودرمانی هستند.

تکنولوژی مدرن پرتودرمانی، به طرزی اجتناب ناپذیر – اما ناقص- در حال راه یافتن به بسیاری از مراکز درمانی کشورهای در حال توسعه است که در آنها فرهنگ کار صنعتی و شبکه های فنی هنوز به قدر کافی گسترش نیافته اند. در این کشورها، بخصوص آنجا که بخش خصوصی اجازه فعالیت درمانی دارد، گرایش به خرید تجهیزات و فناوری پیشرفته برای پیشی گرفتن از سایر مراکز رقیب در جذب بیماران رو به رشد است. در عین حال از آنجا که در این کشورها:

– پشتیبانی فنی دستگاه های پیشرفته ضعیف است،

– ضرورت کار گروهی و آموزش مداوم پرسنل فنی به رسمیت شناخته نمی شود،

– از ریزه کاری های فنی و پیچیدگی دستگاه ها غفلت می شود و

– فرهنگ بهینه سازی گردش کار و انضمام فاکتورهای انسانی در بازدهی سازمانی نزد مدیران ارشد به کفایت شکل نگرفته است، بکارگیری تکنولوژی پیشرفته قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته نیست و ممکن است لزوماً به بازدهی و نتایج مطلوب در درمان بیماران منجر نشود. بدیهی است که اگر از تکنولوژی پیشرفته بطرز صحیح استفاده نگردد، ممکن است بیش از سودمندی برای بیمار، آسیب رسان باشند.

این همایش به قصد گردآوری متخصصین حوزه درمان از داخل و خارج کشور برای هم اندیشی درباره موضوعاتی از این دست و ایجاد زمینه شکل گیری فضای گفتگوی موثر بین متخصصان پرتودرمانی، سرمایه گذاران، مدیران، قانونگذاران دولتی و تامین کنندگان دستگاه های پزشکی برگزار می گردد. از صاحب نظران همه حوزه های مرتبط دعوت می کنیم با حضور در این گردهمایی، مشارکت در مباحث ارائه شده و ارائه نقطه نظرات و تجربیات خود در هدف گذاری و تشخیص مسائل اساسی مرتبط با موضوع این همایش برای بهبود کارکرد تکنولوژی پیشرفته پرتودرمانی در کشور، رسیدگی به خلاء های آموزشی و یافتن راه حل های مرتبط- در شرایطی که منابع مالی و انسانی محدودیت بیشتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند- ما را یاری رسانند.

 این همایش توسط انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران و با همکاری علمی انجمن اروپایی رادیوتراپی و آنکولوژی  (ESTRO) و آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) برنامه ریزی شده و برگزار می شود. بعلاوه این همایش از پشتیبانی، تایید یا مشارکت سازمان بین المللی فیزیک پزشکی (IOMP)، انجمن فیزیک پزشکی ایران، انجمن فیزیک پزشکی آمریکا (AAPM)، سازمان فیزیک پزشکی بدون مرز (MPWB) و مرکز تحقیقات پرتودرمانی سرطان ایران برخوردار است.

 برای کسب مشارکت بین المللی در برگزاری این همایش و برای ایجاد زمینه مشارکت گسترده تر بین المللی در پیگیری مباحث مطرح شده، زبان رسمی این همایش در جلسات و انتشارات مربوط به آن، انگلیسی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی، ثبت نام و مشارکت در جلسات آموزشی و نشست های تخصصی این همایش خواهشمند است به بخش های مختلف تارنمای انگلیسی همایش مراجعه نمایید.

 ارتباط با هیاتهای اجرایی و علمی همایش از طریق نشانی الکترونیک parimics@isco.ir میسر است و همکاران ما در این بخش آماده انتقال نظرات مراجعین و متخصصین محترم داخل کشور و پاسخگویی به سئوالات خواهند بود.